За науката, рейтингите и държавната субсидия

Уважаеми колеги, докторанти и студенти,

В навечерието на 24 май – Денят на светите равноапостоли св. св. Кирил и Методий, за пореден път ще говорим за числа вместо за букви. Министерството на образованието и науката се превърна в Министерство на образованието и наукометрията

, като издигна наукометричните критерии като водещи в класирането на университетите, големината на държавната субсидия и ги направи определящи за броя на студентите държавна поръчка.

Докато „стратегиите“ и нормативните актове от последните години бавно, но сигурно превръщаха университетите от образователни в икономически проекти, сега махалото рязко се отклонява в друга посока: Университетите ще бъдат разделяни на изследователски и други, като само първите ще имат субсидия за научноизследователска дейност и допълнителни бонуси към бюджета.

С други думи преподавателите от т.нар. „не-изследователски“ университети ще трябва да се примирят с новия си учителски статут. Като връх на бюрократската глупост медицината е обявена за „неприоритетно“ направление и нашите студенти няма да получават повече европейски стипендии.

Един патоафоризъм гласи: глупавите решения вземаме незабавно; за идиотските решения трябва да се впрегне колективната мисъл. Питам се къде остава свободната конкуренция? Как ще имаме модерно и интегративно обучение, ако а приори загърбваме науката? И как ще привличаме талантливите млади хора, ако те нямат възможност за академично и научно развитие? Такива се очертават правилата на играта през следващите години.

Да не забравяме, че за да те допуснат да кандидатстваш за проект по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ се изисква да покажеш сериозен научен „багаж“ – стотици публикации с импакт фактор и още повече цитирания в съответната област.

Затова, скъпи колеги и докторанти, качествената научна продукция и нейните наукометрични индикатори се превръщат в conditio sine qua non за финансов просперитет, за повече студенти и за светло бъдеще на Университета. И нека да не си правим повече харакири, като не изписваме афилиацията към МУ – Пловдив дори под научна продукция, финансирана от същия този Университет!

Искам да завърша оптимистично: Консерватизмът във висшето образование е знаменателен, но той пречи на една нова стратегия или на един министър да съсипе висшето образованието по време на своя мандат.

Честит 24 май скъпи колеги, докторанти и студенти – празник на писмеността, просветата, културата и духовността; празник, какъвто другите народи нямат!

Искрено Ваш – Чл.-кор. проф. Стефан Костянев, дмн