Юбилейната научна конференция „Наука за здраве“ в МУ – Пловдив – регистрация на пасивни участници

 70bg

Уважаеми студенти,

Информираме Ви, че крайният срок за регистрация за Юбилейната научна конференция „ Наука за здраве“ , която ще се проведе на 21/22.05.2015г. е до 06.05.2015 г.

Регистрация може да направите на посочения сайт:

= > Регистрация на пасивни участници

След края на конференцията, всички регистрирали се участници ще могат онлайн да получат сертификат за присъствие, който ще бъде наличен на горепосочения сайт.

Сертификати ще получат само регистрираните участници.

Проф. д-р Виктория Сарафян, дмн

Зам. Ректор НИД