Най-добър преподавател/катедра според анонимна анкета сред студентите, зимен семестър 2022-2023г.