Най – доброто от „Първи национален фестивал на пешеходеца“ – видеозапис