I-nfp2019-1

Най - доброто от "Първи национален фестивал на пешеходеца" - видеозапис