Немската служба за академичен обмен (DAAD) предоставя на български докторанти, млади специалисти и утвърдени учени възможности за финансиране на обучение и изследователска дейност

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми студенти и възпитаници на МУ – Пловдив,

Отдел „Международно сътрудничество” има удоволствието да Ви информира, че Немската служба за академичен обмен (DAAD) предоставя на български докторанти, млади специалисти и утвърдени учени възможности за финансиране на обучение и изследователска дейност.

За повече информация относно процеса за кандидатстване можете да намерите на страницата на DAAD – https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/

С уважение,

Отдел „Международно сътрудничество”