Немското Дружество по Оториноларингология, Хирургия на Главата и Шията отпуска грант в размер на 500 евро за участие в ENT-Конгрес

Уважаеми представители на академичния състав,
Уважаеми студенти,
Отдел „Международно сътрудничество” Ви информира, че Немското Дружество по Оториноларингология, Хирургия на Главата и Шията отпуска грант в размер на 500 евро за участие в ENT-Конгреса, който ще се проведе между 20-23 май 2020 г. в гр. Берлин. Получената финансова подкрепа е предназначена за пътни и настаняване.
Стипендията има за цел да подкрепи за участия в чужбина на млади колеги УНГ, учени (до 45 годишна възраст) и студенти.
Грантовете са ограничени и ще бъдат разглеждани и оценявани по различни критерии.
Повече информация може да намерите на:
https://www.hno.org/2020/travelling_grant_en.html

Крайният срок е 31 октомври 2019 г.

За да кандидатствате се изисква:
• Онлайн подаване на абстракт на: www.hno.org/en
• Попълване и подпис на апликационна форма ТУК
• Изпращане на попълнената форма, автобиография и списък с публикации на: [email protected] до Немското Дружество по Оториноларингология

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор по МСПД