Уважаеми потребители,

Това е страницата на тест за нервно-психическо развитие за петгодишни български деца (NDT-5).

Той е резултат от няколкогодишната работата на екип от детски невролози към Катедрата по педиатрия на Медицински университет-Пловдив.

NDT-5 е плод на желанието ни да предоставим на българските специалисти методиката за оценка на развитието на децата в тази важна предучилищна възраст. Възраст, в която детето вече е придобило достатъчно умения, които да бъдат обективно изследвани, а същевременно и достатъчно далеч от започването на училище, тъй че да бъдат предприети терапевтични мерки за преодоляване на установените нарушения.

Логиката на теста е проста. Той е съставен от два вариата – кратък и пълен.

Пълният вариант се състои от 89 показателя и може да се прилага само от медицински специалисти. Той е по-продължителен и отнема средно около 22 мин. Краткият вариант се състои от 40 показателя и е приложим и от немедицински специалисти, занимаващи се с детско развитие.

В интернет-платформата на теста на всеки показател е посочена инструкция за изпълнение и оценка на всеки показател. При абнормно изпълнение на показателя, детето получава съответен брой точки, които накрая се сумират и по този начин се получава общия резултат от теста.

За подоробно запознаване с методиката можете да използвате методичното ръководство на NDT-5 .

След като проведете теста и попълните резултатите, Вие ще можете да разпечатате подробна бланка с резултатите на конкретното дете, която да съхранявата в неговото досие.

Преди преминаване към методиката е необходимо да бъдат попълнени няколко въпроса относно анамнезата на бременност, раждане, развитието на детето до момента и особености в поведението.

Автор : д-р Ралица Йорданова, Катедра по Педиатрия на МУ-Пловдив


Разработка web-вариант : инж. Н.Неделев, МУ - Пловдив

Данни

Инициали на името : Дата на раждане : Възраст в момента : Година/и Месец/а

Тегло в момента : Кг. Ръст в момента : См. Обиколка глава в момента : См.

Латерализация ръка : дясналявадвете
Латерализация крак: десенлявдвата
Латерализация око: дясноляводвете
Кратък тест Разширен тест

Груба моторика

Как се изследва?
Походка (тестов елемент № 1)

Равномерна ЗатрудненаНевъзможна


Как се изследва?
Подскачане на десен крак (тестов елемент № 2)

стабилно с трудностневъзможно


Как се изследва?
Подскачане на ляв крак (тестов елемент № 3)

стабилно с трудностневъзможно


Как се изследва?
Стоеж на десен крак (тестов елемент № 4)

стабилно с трудностневъзможно


Как се изследва?
Стоеж на ляв крак (тестов елемент № 5)

стабилно с трудностневъзможно


Фина моторика

Как се изследва?
Равномерност на пляскане с дясна върху лява ръка (тестов елемент № 6)

равномерно неравномерноневъзможно


Как се изследва?
Равномерност на пляскане с лява върху дясна ръка (тестов елемент № 7)

равномерно неравномерноневъзможно


Как се изследва?
Скорост на пляскане с дясна върху лява ръка (тестов елемент № 8)

≥ 12 за 5 сек. ≤ 12 за 5сек.


Как се изследва?
Скорост на пляскане с лява върху дясна ръка (тестов елемент № 9)

? 12 за 5 сек. ≤ 12 за 5сек.


Как се изследва?
Хващане на молив (тестов елемент № 10)

нормално несръчностискане


Как се изследва?
Изрязване на кръг (тестов елемент № 11)

равномерно неравномерноневъзможно


Координация и равновесие

Как се изследва?
Тандемна походка "пръсти-пета" (тестов елемент № 12)

стабилна нестабилнаневъзможна


Как се изследва?
Носопоказалечна проба в дясно (тестов елемент № 13)

точна неточна, с дисиметрия или интенционен треморневъзможна


Как се изследва?
Носопоказалечна проба в ляво (тестов елемент № 14)

точна неточна, с дисиметрия или интенционен треморневъзможна


Как се изследва?
Равномерност на диадохокинеза по Prechtl с дясна ръка (тестов елемент № 15)

равномерна неравномернаневъзможна


Как се изследва?
Равномерност на диадохокинеза по Prechtl с лява ръка (тестов елемент № 16)

равномерна неравномернаневъзможна


Как се изследва?
Равномерност на диадохокинеза по Prechtl с двете ръце (тестов елемент № 17)

равномерна неравномернаневъзможна


Как се изследва?
Асоциирани движения с лявата ръка при диадохокинеза по Prechtl с дясна ръка (тестов елемент № 18)

липсват с едната ръкас двете ръце


Как се изследва?
Асоциирани движения с дясната ръка при диадохокинеза по Prechtl с лява ръка (тестов елемент № 19)

липсват с едната ръкас двете ръце


Как се изследва?
Асоциирани движения при диадохокинеза по Prechtl с двете ръце (тестов елемент № 20)

липсват с едната ръкас двете ръце


Как се изследва?
Тремор на езика (тестов елемент № 21)

липсва наличен


Как се изследва?
Подхвърляне и хващане на тенисна топка (тестов елемент № 22)

≥ 4/5 успешни ≤ 4/ 5 успешни


Неволеви движения

Как се изследва?
Неволеви движения в изправено положение с изпънати напред ръце (тестов елемент № 23)

липсват хореиформениатетозни


Нарушения на централния мотоневрон

Как се изследва?
Мускулна слабост на ръцете в изправено положение с изпънати напред ръце (тестов елемент № 24)

липсва асиметрия наличие на асиметрия


Как се изследва?
Лицева асиметрия (тестов елемент № 25)

липсва асиметрия наличие на асиметрия


Как се изследва?
Бицепсов рефлекс в дясно (тестов елемент № 26)

норморефлексия хиперрефлексия или арефлексия


Как се изследва?
Бицепсов рефлекс в дляво (тестов елемент № 27)

норморефлексия хиперрефлексия или арефлексия


Как се изследва?
Асиметрия на бицепсов рефлекс (тестов елемент № 28)

липсва налична


Как се изследва?
Коленен рефлекс в дясно (тестов елемент № 29)

норморефлексия хиперрефлексия или арефлексия


Как се изследва?
Коленен рефлекс в дляво (тестов елемент № 30)

норморефлексия хиперрефлексия или арефлексия


Как се изследва?
Асиметрия на Коленен рефлекс (тестов елемент № 31)

липсва налична


Как се изследва?
Ахилов рефлекс в дясно (тестов елемент № 32)

норморефлексия хиперрефлексия или арефлексия


Как се изследва?
Ахилов рефлекс в ляво (тестов елемент № 33)

норморефлексия хиперрефлексия или арефлексия


Как се изследва?
Асиметрия на ахилов рефлекс (тестов елемент № 34)

липсва налична


Как се изследва?
Горен коремен десен рефлекс (тестов елемент № 35)

нормален липсващ


Как се изследва?
Горен коремен ляв рефлекс (тестов елемент № 36)

нормален липсващ


Как се изследва?
Среден коремен десен рефлекс (тестов елемент № 37)

нормален липсващ


Как се изследва?
Среден коремен ляв рефлекс (тестов елемент № 38)

нормален липсващ


Как се изследва?
Долен коремен десен рефлекс (тестов елемент № 39)

нормален липсващ


Как се изследва?
Долен коремен ляв рефлекс (тестов елемент № 40)

нормален липсващ


Как се изследва?
Плантарен рефлекс в дясно (тестов елемент № 41)

нормален липсващ


Как се изследва?
Плантарен рефлекс в ляво (тестов елемент № 42)

нормален липсващ


Артикулация

Как се изследва?
Артикулация на "л" (тестов елемент № 43)

добра лоша


Как се изследва?
Артикулация на "р" (тестов елемент № 44)

добра лоша


Как се изследва?
Артикулация на "с" (тестов елемент № 45)

добра лоша


Как се изследва?
Артикулация на "з" (тестов елемент № 46)

добра лоша


Как се изследва?
Артикулация на "ц" (тестов елемент № 47)

добра лоша


Как се изследва?
Артикулация на "ч" (тестов елемент № 48)

добра лоша


Как се изследва?
Артикулация на "ш" (тестов елемент № 49)

добра лоша


Как се изследва?
Артикулация на на отделни думи (тестов елемент № 50)

добра лоша


Речево развитие

Как се изследва?
Повтаряне на изречения (тестов елемент № 51)

успешно неуспешно


Как се изследва?
Образуване на изречения (тестов елемент № 52)

успешно задоволителнонеуспешно


Как се изследва?
Разбиране на речта (тестов елемент № 53)

успешно задоволителнонеуспешно


Как се изследва?
Броене на 10 предмета (тестов елемент № 54)

успешно неуспешно


Как се изследва?
Назоваване на 4 цвята (тестов елемент № 55)

успешно неуспешно


Как се изследва?
Назоваване на разлики между предмети (тестов елемент № 56)

успешно неуспешно


Как се изследва?
Отговор на въпроса ''На колко години си ?'' (тестов елемент № 57)

успешно неуспешно


Как се изследва?
"Какво трябва да направиш когато ти се спи" (тестов елемент № 58)

успешно неуспешно


Как се изследва?
"Какво трябва да направиш когато ти е студено ?" (тестов елемент № 59)

успешно неуспешно


Как се изследва?
Повтаряне наредица от четири числа (тестов елемент № 60)

успешно неуспешно


Как се изследва?
Ехолалия (тестов елемент № 61)

Липсва налична


Перцепция и невербален интелект

Как се изследва?
Рисуване на кръг (тестов елемент № 62)

успешно неуспешно


Как се изследва?
Рисуване на квадрат (тестов елемент № 63)

успешно неуспешно


Как се изследва?
Рисуване на триъгълник (тестов елемент № 64)

успешно неуспешно


Как се изследва?
Имитация на жест №5 по Berges-Lesine (тестов елемент № 65)

успешно неуспешно


Как се изследва?
Имитация на жест №6 по Berges-Lesine (тестов елемент № 66)

успешно неуспешно


Как се изследва?
Имитация на жест №7 по Berges-Lesine (тестов елемент № 67)

успешно неуспешно


Как се изследва?
Имитация на жест №8 по Berges-Lesine (тестов елемент № 68)

успешно неуспешно


Как се изследва?
Стереогнозия за топка (тестов елемент № 69)

успешно неуспешно


Как се изследва?
Стереогнозия за кубче (тестов елемент № 70)

успешно неуспешно


Как се изследва?
Стереогнозия засекретни ключове (тестов елемент № 71)

успешно неуспешно


Как се изследва?
Рисунка на човешка фигура (тестов елемент № 72)

успешно задоволителнонеуспешно


Как се изследва?
Конструкция на стълба с десет кубчета (тестов елемент № 73)

успешно задоволителнонеуспешно


Как се изследва?
Нареждане на фигура от три молива (тестов елемент № 74)

успешно неуспешно


Внимание и поведение

Как се изследва?
Обем на вниманието (тестов елемент № 75)

нормален леко намаленнамален


Как се изследва?
Двигателно неспокойство (тестов елемент № 76)

липсва налично


Как се изследва?
Хиперактивност (тестов елемент № 77)

липсва леко изразенаизразена


Как се изследва?
Мудност (тестов елемент № 78)

липсва леко изразенаизразена


Как се изследва?
Срамежливост (тестов елемент № 79)

липсва леко изразенаизразена


Как се изследва?
Агресивност (тестов елемент № 80)

липсва налична


Как се изследва?
Предпазливост (тестов елемент № 81)

липсва налична


Как се изследва?
Нежелание (тестов елемент № 82)

липсва налична


Как се изследва?
Тревожност (тестов елемент № 83)

липсва леко изразенаизразена


Как се изследва?
Избягване на зрителен контакт (тестов елемент № 84)

липсва леко изразеноизразено


Как се изследва?
Стереотипии (тестов елемент № 85)

липсва леко изразениизразени


Зрение и слух

Как се изследва?
Зрителна острота за дясно око (тестов елемент № 86)

острота от 1.0 и 0.8 острота от 0.6 и 0.5по-ниска от 0.5


Как се изследва?
Зрителна острота за ляво око (тестов елемент № 87)

острота от 1.0 и 0.8 острота от 0.6 и 0.5по-ниска от 0.5


Как се изследва?
Страбизъм (тестов елемент № 88)

липсващ лекизразен


Как се изследва?
Слухов тест с шепот (тестов елемент № 89)

успешно неуспешно