Незаети места за морски рехабилитационен център „Велика“

Уведомяваме Ви за следните незаети места за морски рехабилитационен център „Велика“ :

15.06/22.06.2024 1 АПАРТАМЕНТ

23.06/30.06.2024 3 АПАРТАМЕНТА

ЗА ИНФОРМАЦИЯ ТЕЛ: 032 200 538