Нобеловата награда по медицина или физиология за 2020 година.

Нобеловата награда по медицина или физиология за 2020 година се присъжда на американците Harvey Alter и Michael Houghton и британеца Charles Rice за откриването на хепатит С вируса.

В средата на 70 години Alter, National Institutes of Health, Maryland, изучaва трансмисията на хепатити след кръвопреливане. Предишни работи откриват хепатитните А и В вируси, но Alter показва, че трети вирус, пренасян чрез кръвта, може да зарази шимпанзета. Нарича го с неопределеното име хепатит nonА-nonB вирус
Houghton, тогава работещ в Chiron Corporation, California, в колектив изолира RNA вирус, като използва нов подход за идентифициране на неизвестен организъм чрез молекулярно клониране. През 1989 г го нарича хепатит С вирус (HCV).

Екип на Rice, по това време работещ в Washington University, Missouri, чрез генно- инженерни технология характеризира частта на HCV генома, отговорна за вирусната репликация.

Благодарение на откритието се въвеждат чувствителни тестове за HCV, елимиращи пострансфузионния хепатит на много места по света. През 2014 г. годините на интензивни изследвания завършват с първото излекуване на хроничен вирусен хепатит. Директно блокиращи вируса препарати ( DAAs) излекуват 95% от пациентите с HCV инфекция за 3 месеца. Високата цена ограничава достъпа в много страни.

Harvey Alter, US National Institutes of Health in Bethesda, Maryland; ( ляво)
Мichael Houghton, University of Alberta in Edmonton, Canada ( среда)
Charles Rice, Rockefeller University , New York City ( дясно)

СЗО е поставила за цел ерадикация на HCV дo 2030 г. Зa това са необходими ваксина и по-широка достъпност нa DAA. Разработването на ваксина обаче е трудно поради изключителното генетично разнообразие на HVC – десетократно повече от това на HIV и безкрайно повече –на SARS Co2. И двата проблема не са непреодолими !