Номинации за годишните награди за наука „Питагор“ на Министерството на образованието и науката

Министерството на образованието и науката ще връчи годишни награди „Питагор” за съществен принос в развитието на науката за периода 2013-2015 г. включително, разпределени в следните категории:Голяма награда за цялостен принос в развитието на науката;Голяма награда за успешен ръководител на международни проекти;Голяма награда за млад учен;Награда за утвърден учен в областта на:

– Здраве и медицинските науки

– Природни и инженерни науки

– Хуманитарни и социални науки

Награда за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация па научните резултати;

Награда за научна книга;

Награда за научно-популярна книга за деца;

Награда за фирма с най-много инвестиции в научната дейност. 

Моля в срок до 19 април 2016 г. да предложите Вашите номинации за носители на наградите за наука „Питагор“ в горепосочените категории.

Показателите за оценка ще бъдат публикувани на интернет страницата на министерството www.mon.bg  и се попълват от всеки кандидат в определената категория.

Към документите на всеки номиниран приложете на магнитен носител кратък абстракт на научното постижение, подробно CV на кандидата и снимка паспортен формат.

Документите се изпращат на адрес:Министерство на образованието и науката Дирекция „Наука“Бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А,София 1000

За допълнителна информация може да се обръщате към дирекция „Наука“, Весела Василева, главен експерт, тел. 02/9217646, ел. поща: [email protected] 

и Кристина Николова, младши експерт, тел. 02/9217416 , ел. поща: [email protected]

за подробности