Номинации за годишни награди за наука „Питагор“2020 на Министерството на образованието и науката

Отдел „Международно сътрудничество“ Ви информира, че МОН ще връчи годишни награди „Питагор“2020 за съществен принос в развитието на науката за периода 2017-2019 г. включително.

Две от категориите са:

1. Награда „Питагор“ за успешен ръководител на международни проекти;
2. Награда за значим принос на български учен, работещ в чужбина.

Наградите за тези категории представляват грамота, холограма на статуетката „Питагор“ и парични награда в индивидуален размер от 8000 (осем хиляди) лева.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

• Попълнена апликационна форма (следвай линка по-долу);
• Наукометрични показатели;
• Притежание на минимум образователна и научна степен „доктор“;
• Участие в международни организации и проекти;
• Принос за развитие на науката;
• Релевантност към съответната категория.

Не се допускат за участие в процедурата учени и научни колективи, носители на наградата в предходните три години!

Срокът, в който се приемат номинации за носители на награда за наука „Питагор“ е 22 април 2020 г. на електронни адреси:
[email protected] и [email protected]

Повече информация за всички категории и срокове може да бъде намерена на https://mon.bg/bg/100800

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор МСПД
МУ-Пловдив