Номинация за „Най-добър регионален университет за 2013 г.”

Уважаеми представители на академичната общност на    Медицински Университет – Пловдив,

            С удоволствие Ви уведомявам, че Европейската бизнес асамблея и Академичният съвет на Клуба на ректорите на Европа са номинирали нашия Университет за „Най-добър регионален университет за 2013 г.” поради безупречна репутация, динамичен растеж и устойчиви постижения в сферата на науката и образованието.

            Наградата ще бъде връчена през месец декември 2013 г. по време на Оксфордската конференция на лидерите в областта на науката и висшето образование, на която в качеството на представител на МУ – Пловдив ще присъства проф. д-р Стефан Сивков, дмн. – Заместник ректор по качество и акредитация.

            От името на Академичното ръководство на МУ – Пловдив, благодаря на всички наши преподаватели, студенти, докторанти и служители за неуморната им работа в полза на нашия ВУЗ.

Проф. д-р Стефан Костянев, дмн

Ректор на Медицински Университет – Пловдив