Нормативни документи – МОН и Фонд Научни изследвания – ПРЕПОРЪКИ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Уважаеми представители на Академичния състав,

Министерството на образованието и науката, като отчита изключителната заинтересованост на научната общност по отношение на важните въпроси, свързани с развитието на научните изследвания, отваря дебат по част от тях.

Екипът на МОН очаква научната общност да се включи със свои предложения и препоръки по отношение на Правилника на Фонд „Научни изследвания“ и Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020.

Министерството на образованието и науката очаква до 15 март 2014 г. предложения, бележки и коментари по двата документа.

До 20 март 2014 г.  екипът на МОН ще обобщи мненията  и ще ги подложи за обсъждане на среща с научната общност, която ще се проведе до края на месец март.

Мнения, въпроси и коментари могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected]

Правилник на Фонд „Научни изследвания“:

http://www.bulfund.com/wp-content/uploads/2011/08/PravilnikFNI2013.pdf

Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020:

за изтегляне :

Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020

Проф. д-р В. Сарафян, дм, дмн               Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм Зам. Ректор по НИД               Зам. ректор по МСПД