Нощ на учените 2020


Медицински университет – Пловдив за поредна година ще бъде част от Европейската Нощ на учените, след като спечели финансиране по конкурс H2020-MSCA-NIGHT-2020 (Нощ на учените 2020), част от рамковата програма Хоризонт 2020 за наука и иновации (дейности Мария Склодовска-Кюри) на ЕС (GRANT AGREEMENT NUMBER 954776 — FRESHER). Проектът ще се проведе под наименованието FRESHER (Find Research Everywhere, SHare and expERience).

Тази година Нощта на учените е предвидена да се проведе на 27 ноември (петък) и отново ще бъде най-значимото комуникационно и промоционално събитие за популяризиране на науката и ролята на учените в обществото. През 2020 година значимостта на науката прогресивно нарасна в тревожната обстановка на пандемията COVID-19. Цялото общество с надежда очаква откритията на учените за успешния изход от здравната и социална криза.

В проект FRESHER Университетът ни е в колаборация с 19 партньори (9 университета, 4 научни института, БАН-София, София Тех парк, Британски съвет, Национален исторически музей, Индустриална камара – Русе, и др.) и над 34 асоциирани партньори – музеи, лаборатории, младежки клубове, Съюз на учените в България, центрове за извънучилищна дейност, Астрономическа обсерватория, редица национални медии.

Заедно с тях, в рамките на проект FRESHER, МУ – Пловдив ще бъде част от Европейската изследователска общност от над 400 европейски града и повече от 50 национални локации, които ще отведат разнообразната аудитория в света на науката по необичаен и завладяващ начин.
Основната тема на Европейската нощ на учените през 2020 г. е Опазване на здравето, в т.ч. природосъобразени, био- и други разнообразни здравни технологии (International Year of Plant Health).

В МУ – Пловдив изследователите ще се срещнат с обществеността и ще покажат работата си чрез практически експерименти, демонстрации, състезателни игри, викторини, изложби и развлекателни програми. Децата, учениците, младежката аудитория и студентите ще открият ползата от научните изследвания, науката и иновациите чрез забавление. Демонстрациите на резултатите от научната дейност ще изградят у тях представа за приноса на изследователите за бъдещето и благосъстоянието на нашето общество, напредъка и икономическия растеж.

Очаквайте скоро детайлната програма на събитието и се включете активно в дейностите по интереси.

Информация за проекта в национален обхват можете да намерите и на Facebook страницата на проекта.

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор по МСПД