НОСИТЕЛИ НА НАГРАДА „РАЛИЦА“ 2023-2024

В резултат на постъпило целево дарение от проф. Мария Стайкова, след проведен конкурс за най-добре представили се студенти по биохимия за предходната академична година, бяха определени носителите на специалната финансова награда „Ралица“ в размер на 200 евро за студенти от специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“

Комисия от Катедра по медицинска биохимия определи следните най-добри кандидати за учебната 2023/2024 г, според критериите за оценка и селекция:

  1. Камен Георгиев Петков – специалност „Медицина“
  2. Даниела Николаева Златанска – специалност „Дентална медицина“
  3. Атанас Петров Ламбрев – специалност „Фармация“

Наградата се връчва от дарителската партида „Ралица“ в Национален дарителски фонд „13 века България“, учредена през 2023 г. по инициатива на дългогодишната дарителка на Фонда проф. Мария Стайкова.

Честито на всички студенти от Медицински университет – Пловдив, спечелили тези награда! Нека това ги вдъхнови все така да следват мечтите си!