Носителката на голямата награда на Ректора на МУ-Пловдив за превод от френски език

Медицинският университет – Пловдив раздаде на тържествен академичен съвет годишните награди за превод.

Срещаме ви с Ангелина Кунева, студентка – европейска магистратура по преводи в Пловдивския университет, преди това завършила два университета – в Лил, Франция и в Брюксел, Белгия. Тя спечели голямата награда на ректората за превод от френски език на художествен текст, публикуван от лекар-писател.

Ангелина Кунева е разбрала случайно от социалните мрежи за конкурса. Повечето участвали в надпреварата студенти от МУ са получили покана от преподавателите им, с които се подготвят във вуз-а.

Младата преводачка работи в белгийска фирма, паралелно следва втора магистратура и смята, че на този етап ще остане в България, но не изключва възможността да се занимава и с политически науки, които е изучавала в Европа.

Повече може да чуете от разговора в прикачения файл.

Живка Танчева БНР