Нов график за провеждане на избори за делегати на ОС на ФДМ

Във връзка с провеждането на избори за делегати на общо събрание на факултета по Дентална медицина прилагаме нов график за 1,3 и 5-ти курс :

1 курс – 12.11.19 (вторник) от 11:20 аудитория 7 (аудиторен комплекс)

3 курс – 11.11.19 (понеделник) от 11:00 аудитория 2 (фдм)

5 курс – 11.11.19 (понеделник) от 13:50 аудитория 5 (аудиторен комплекс)

Всички дати за останалите курсове се запазват същите.

Дата 04.11.2019г. Зам. председател
Гр.Пловдив Даниел Абусаид