Нов конкурс на БЛС в помощ на докторанти и специализанти

Уважаеми докторанти и специализанти,

Информираме Ви за НОВ КОНКУРС на БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ.

Подпомаганвето е по линия на проект на БЛС, който е пилотен  за България, провежда се за трета поредна година и цели привличане ангажираността на институциите и бизнеса по проблема, както и превръщането му в добра ежегодна инициатива.

Всяка от стипендиите е в размер на 400 лв. брутна месечна сума и се получава в продължение на една година за периода от 1 януари 2015  до 31 декември на следващата.  По воля на дарителя стипендията може да бъде продължена до успешното полагане на изпит за съответната специалност или до придобиване на степен „доктор”.

От БЛС съобщават, че основен източник на средства са целеви дарения от фирми, институции и други организации, както и физически лица, средства по проекти и програми, а също така и средства на лекарската организация.

В зависимост от получените дарения ще бъде определен броя на отпуснатите стипендии, но те ще бъдат поне 30, съобщават от БЛС. Специалностите, за които даренията са дадени се определят автоматично. С останалите дарения и допълнителни средства се финансират стипендианти и докторантури по специалности с изразен дефицит на лекари. Спечелилите стипендия подписват декларация, че през следващата 1 година след изтичане на периода за получаване на стипендията ще продължат да работят в България.

Право да участват в програмата имат специализанти и/или докторанти по предварително определените специалности, които са на възраст до 35 години и имат  общ успех от семестриално завършено образование по медицина не по-малко от 4.50 и общ успех от положени държавни изпити не по-малко от 4.50.

Необходими документи за кандидатстване за стипендията (краен срок 01.10) са: формуляр за кандидатстване, уверение за записана специализация, медицинско CV в европейски формат, копия на диплома, публикации и участия в конгреси.

Комисията по програмата в БЛС ще оценява всеки един кандидат по 4 основни критерии: среден успех от семестриално завършено образование по медицина и общ успех от положени държавни изпити, брой публикации, участия на конгреси и препоръки от най-малко три хабилитирани лица в областта, в която се кандидатства.

Подробна информация, Формуляр за кандидатстванер и допълнителна информация за стипендията можете да намерите от ТУК  и допълнителните връзки от посочения адрес.

Проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмнЗам. Ректор по НИД