Нов управителен съвет на Студентски съвет на МУ-Пловдив и координаторите на петте комисии към Общото събрание на студентите

sc

Уважаеми колеги и приятели, можете да се запознаете с новия Управителен съвет на Студентски съвет на МУ-Пловдив и координаторите на петте комисии към Общото събрание на студентите.

Управителният съвет бе избран на събрание на Студентски съвет, състояло се на 13 май 2015 год.

Студентски съвет – управителен съвет и координатори