Нова младежка/студентска програма на WWF Bulgaria за зелено предприемачество Panda Labs

Уважаеми студенти,

Предлагаме на вниманието Ви информация за новата младежка програма на WWF Bulgaria за зелено предприемачество и решаване на някои от най-неотложните екологични и социални проблеми в света.

От сега до края на месец януари се набират участници в първото събитие, което ще се проведе онлайн през м. февруари.

Програмата Panda Labs е подкрепена от Министерство на образованието и науката.

  1. Писмо за подкрепа на програмата от МОН
  2. Програма на Panda Labs България 19 – 21.02.2021
  3. Описание на инициативата

За допълнителна информация можете да се обръщате към Лилия Аракчиева ([email protected]; 0894 066 359).

Проф. д-р Д. Вичева, дм
Зам.-ректор по МСПД