Нова Online платформа на Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви, че Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 предлага нова online Платформа за изучаване на Европейски политики. Платформата стартира услугата за партньорски проверки с цел – получаване на конкретни, персонализирани решения на регионални проблеми и предизвикателства в зависимост от националните условия и особености на региона. Партньорските проверки се реализират чрез обмен лице в лице с утвърдени експерти от цяла Европа. Предвид пандемията COVID-19, в момента се предлага нов онлайн формат за изучаване на политики за всеки отделен случай.

Достъп до платформата

Услугите на платформата за изучаване на политики покриват четирите тематични приоритета на Interreg Europe:

  • Научни изследвания и иновации
  • Конкурентоспособност на МСП
  • Нисковъглеродна икономика
  • Околна среда и ресурсна ефективност

Платформата предоставя покана за online кандидатстване за междурегионални партньорски проверки, с online формуляр. Междурегионалните партньорски проверки, подкрепени от платформата за обучение по политики, позволяват на управляващите органи на институцията или представителите на местните или регионални политики за развитие, кандидатствала за проверка, да получават практическа обратна връзка и съвети от експерти от други европейски региони относно прилагането на техните политики и програми.

Условия на поканата Interreg Europe

Услугите, предоставяни от платформата, допълват възможностите за финансиране на проекти, предлагани от ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА програма. През платформата се предлагат online семинари, лекции, дискусии и обучения по актуална проблематика, свързана с регионалните приоритети за развитие.

Проф. Д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор по МСПД