Нова технологична придобивка в БИЦ на МУ – Пловдив

В края на октомври 2018 г. технологичната инфраструктура на Библиотечно-информационния център беше обновена с модерна система за дигитализация на книжни фондове – CopiBook Open System на френската компания i2S.
Системата CopiBook OS е четвърто поколение и отговаря на насоките за качество на изображението в стандарт ISO 19264. Със своята 71-мегапикселова автофокусна камера EAGLE системата създава прецизни и качествени изображения. Времето за сканиране е по-малко от 1 секунда, а визуализацията в реално време позволява незабавен контрол върху резултата от сканирането. Благодарение на възможността за управление на няколко рамки за съхранение сканирането може да бъде направено на целия формат или на няколко специфични области. Системата се управлява от софтуерен интерфейс LIMB Capture и позволява дигитализиране на документи до формат A2.
По време на тестовия период в БИЦ бяха дигитализирани 10 тома от научното списание на МУ – Пловдив – Folia Medica, което през 2018 г. чества 60 години от своето създаване. Дигитализираното съдържание с обем от 3895 страници обхваща периода 1959 – 1968 г. и включва 633 публикации.
Със закупуването на професионална система за дигитализация на книжни фондове и надграждане на създаденото през 2013 г. студио за дигитализация МУ – Пловдив продължава реализацията на устойчива политика за технологично развитие и модернизация на БИЦ.