Нови информационни ресурси 2020

БИЦ представя нови традиционни и електронни издания, постъпили в библиотечните колекции от началото на 2020 г.:
Нови книги
Защитени дисертациионни трудове в МУ – Пловдив
Електронни списания и протоколи на Springer, достъпни през платформа SpringerLink