Нови настоятели в МУ – Пловдив – уважавани личности и лидери в образованието, науката, бизнеса и изкуството

С решение на Академичния съвет на МУ – Пловдив от 14.05.2020 г. бе утвърден нов Съвет на настоятелите на Университета.

Съветът на настоятелите е орган, който се избира към всяко висше учебно заведение (ВУЗ) в съответствие с чл. 35а от Закона за Висшето Образование (ЗВО). Членовете му формират становища и насърчават основните дейности на Университета за постигане на стратегическите му цели. На вниманието на този съвет са проектите за мандатната програма, за бюджета, за приемане, изменение и допълнение на правилника, годишния финансов отчет и отчета за изпълнението на приходната и разходната част на бюджета на ВУЗ-а и др.

Основната цел на дейността на Съвета на настоятелите на МУ – Пловдив е осъществяване на ефективно управление и материално осигуряване на качествено обучение с провеждане на високоефективни научни изследвания.

Според ЗВО Съветът на настоятелите е осемчленен – петима от членовете се избират от Академичния съвет по предложение на Ректора, а останалите трима се определят от Министъра на образованието, от Общината, в която е седалището на висшето училище и от Студентския съвет.

Новоизбраните членове на Съвета на настоятелите на МУ – Пловдив са изявени експерти в своята област, известни на пловдивската общественост личности с активна позиция и доказан авторитет.

  • инж. Любозар Фратев (от квотата на Ректора)
  • проф. д-р Запрян Козлуджов (от квотата на Ректора)
  • д-р Николай Анастасов (от квотата на Ректора)
  • доц. Нина Найденова (от квотата на Ректора)
  • Теофана Брадинска (от квотата на Ректора)
  • проф. Костадин Костадинов (от квотата на МОН)
  • арх. Тодор Абаджиев (от квотата на Община – Пловдив)
  • от квотата на Студентски съвет – в процес на избор

ИНЖ. ЛЮБОЗАР ФРАТЕВ
Инж. Фратев е пловдивски общественик и бизнесмен. Основател на бизнес структурата „Новиз“ АД. Председател на УС на „Съвет по туризъм – Пловдив“. Учредител и почетен председател на БУЛТИШ – Дружество на български и турски бизнесмени. Учредител и председател на фондациите „Балкански културен форум“ и „Дом за Пловдивската опера“. Председател на УС на организация за управление на „Тракийски туристически район“. Член на УС на „Българска туристическа камара“ и на сдружението с нестопанска цел “Бизнесът за Пловдив”; книгоиздател и ротарианец.

За активната си социална ангажираност и дейност инж. Фратев е удостоен през 2014-та година с „Почетен знак на град Пловдив“, а през 2011 г. получава званието „Следовник на народните будители“. От 2012 г. е носител на почетния знак на фондация „Христо Ботьов“ под номер 39 от общо 50 удостоени. Първи носител на наградата „Пловдивски клас“ на фондация „Добротворие“.

Член на Съвета на настоятелите в МУ – Пловдив от 2017 г. С активни становища по въпроси за годишния бюджет на Университета и избора на химн на висшето училище

ПРОФ. ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ
Проф. Козлуджов е български учен и преподавател по теория на литературата и общественик. В продължение на два мандата (2011-2019) е Ректор на ПУ „Паисий Хилендарски“. Под негово ръководство Пловдивският университет промени облика и статута си в публичното пространство и бе осъществена програма за значително инфраструктурното развитие на висшето училище.
Проф. Козлуджов е носител на Наградата за най-добра литературоведска публикация на сп. „Език и литература“ за 1998 г.
През 2015 г. е отличен с почетен знак „За дружба и сътрудничество“ за значителния му принос в развитието на руско-българското хуманитарно сътрудничество. През 2016 г. Сдружение „Мемориал на духовността“ го удостоява с почетното звание „Следовник на народните будители“.
По време на управлението му като Ректор на ПУ допринася за изграждане на общ Център за компетентност по персонализирана медицина съвместно с МУ – Пловдив и БАН.


Д-Р НИКОЛАЙ АНАСТАСОВ
Д-р Анастасов е лекар по дентална медицина, възпитаник на ФДМ при МУ – Пловдив. Изпълнителен директор е на „Аптечно – Пловдив“ АД – пазарно ориентирана компания, с осезаемо присъствие в сферата на лекарство-разпространението.
Д-р Анастасов е изявен експерт в своята област и известна в обществото личност с авторитет и активна позиция. В момента е нещатен сътрудник към Парламентарната комисия по здравеопазване на 44-то Народно Събрание.
Експертното мнение на д-р Анастасов е изключително полезно при осъществяване на университетско-болничната координация.

ДОЦ. НИНА НАЙДЕНОВА
Доц. Найденова е общественик и Директор на Пловдивската опера. Доцент в НБУ, където преподава оперна режисура, актьорско майсторство и семиотика на изкуствата. Водещ оперен режисьор с участие на постановките си и в задгранични гастроли.
Получила награда „Пловдив“ през 2019 г. за активно участие в обществения и културния живот в категория „Музика“. Особен е приносът и за издигане на имиджа на Пловдив като Европейска столица на културата.
Инициатор и участник в обсъждане на общи културни проекти с МУ – Пловдив.

ТЕОФАНА БРАДИНСКА
Г-жа Брадинска е Директор на Алианс Франсез – Пловдив. Тя е Кавалер на Ордена на Академичните палми на Френската република – най-високото френско отличие, създадено още от Наполеон, което сега се присъжда с Указ на Президента на Франция за заслуги в областта на образованието и културата. Основен организатор е на международния фестивал за франкофонска песен „Златен ключ“, част от Културния календар на Пловдив, както и на Световната мрежа на франкофонските фестивали. Да обичаш хубавата музика, да се покланяш пред постиженията в културата и да им отдаваш почит – за нея това е мисия. Почетен консул на Франция в Пловдив до 2019 г.
Ежегодно г-жа Брадинска подкрепя изявата на талантливи студенти на МУ – Пловдив във фестивала „Златния ключ“. Дългогодишен партньор е на Университета и в организирането на съвместни проекти с участието на Френския институт в София, провеждането на курсове по френски език, установяването на контакти с Френското посолство, Френския културен институт, Френската Академия на науките, френски общественици.
Г-жа Брадинска ежегодно предоставя информация за възможностите за получаване на стипендии на български студенти във Франция.


ПРОФ. КОСТАДИН КОСТАДИНОВ
Проф. Костадинов е Съветник на министъра на образованието и науката. Професор по „Роботика и автоматизация“ в Института по механика към БАН. Заместник-министър в Министерството на образованието и науката (ноември 2014 – март 2016 г.), ръководител на ПИС в Института по полимери – БАН (февруари 2013 – септември 2015 г.), научен секретар на Българската академия на науките (ноември 2008 – февруари 2013 г.), отговарящ за научното направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“.
Фокусът на изследванията му е в областта на роботиката с приложение в производството, микро и нанотехнологиите и биологията. Съосновател е на „Микрона“– компания, наградена със златен медал от Есенния международен панаир 2014 в Пловдив за „Робот за оплождане Ин витро“. Два пъти е печелил наградата „Питагор“ на МОН – 2010 г. за изключителни постижения в инженерните науки и 2016 г. – за изключителни постижения в експлоатация и комерсиализация на резултатите от научните изследвания.
Подпомага от години с актуални съвети и мнения МУ – Пловдив в намирането на път към трансфера на технологии и иновации и изграждане на Научно-изследователски институт.


АРХ. ТОДОР АБАДЖИЕВ
Арх. Абаджиев е виден пловдивски архитект, общественик и бизнесмен, управител на фирма „Архцентър – А“, част от международния холдинг BAUZENTRUM и доказан партньор в областта на проектирането и дизайна, СМР, търговията със строителни системи и иновации.
Многократен носител на най-престижните национални архитектурни награди за проектиране на частни и обществени сгради, между които: „Сграда на годината – България 2019“ за Многофункционална спортна зала с покрит колодрум – гр. Пловдив, „Фасада на годината – 2008“ за еднофамилни къщи и много други. Член на Сдружение „Бизнесът за Пловдив“.
В качеството му на представител на Община Пловдив в Съвета на настоятелите и като доказан експерт в своята област, арх. Абаджиев ще подпомага Университета с експертното си мнение при разработване на инвестиционни проекти.

Убедени сме, че всеки един член от новия Съвет на настоятелите на МУ – Пловдив със своето експертно мнение, активна дейност и лична гражданска позиция ще допринесе за успешното развитие на нашата Алма Матер.