„Нови възможности за лекарите в България” – нова фаза за набиране на заявления за участие в проекта

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че по проект „Нови възможности за лекарите в България” (за лекари-специализанти) стартира нова фаза за набиране на заявления за участие в проекта със срок 01.10.2013-15.11.2013. Повече информация може да намерите тук:

http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=468&categoryid=4662&articleid=3652.

Обръщаме внимание на това, че вече могат да кандидатстват и лекари без сключен трудов договор, зачислени през 2013 г., както и  лекари – специализанти по дентална медицина.

Деница Димитрова

Младши експерт, отдел „Управление на международни проекти“

Дирекция „Международни проекти и специализирани донорски програми“

тел.: 9301 255

e-mail: [email protected]

Denitsa Dimitrova

Junior expert „International project management“

„International projects and specialized donor programmes“ Directorate

tel.: 9301 255

e-mail: [email protected]