Новият посланик на Италия на посещение в МУ – Пловдив

Новият посланик на Италия Джузепина Дзара направи първото си официално посещение в Медицински университет – Пловдив на 25 февруари. Нейно превъзходителство беше придружена от Джузепе Де Франческо – почетен консул на Италия в Пловдив.

Ръководство на Медицински университет – Пловдив, начело с Ректора проф. д-р Мариана Мурджева, посрещна сърдечно високия гост и благодари за посещението, което е и знак на признание за престижа на Университета. Срещата премина в конструктивен дух и приятелска атмосфера.

Проф. Мурджева представи накратко ректорското ръководство и запозна посланичката с успехите на МУ – Пловдив и развитието на българо-италианските отношения. В Университета се обучават близо 200 студенти от Италия по специалностите медицина и дентална медицина, като се забелязва значително увеличение на новопостъпилите в последната година студенти от Италия.

По програма Еразъм+ Медицински университет – Пловдив има сключени 7 междуинституционални споразумения с университети от Италия, което направи възможно за последните три години да има входящи мобилности на 40 студенти от партньорските университети.

В дискусията се включиха всички членове на ректорското ръководство, които изразиха добрите си впечатления от италианските студенти. Засегнати бяха различни аспекти от двустранните отношения и перспективите за сътрудничество с университетите в Италия.

Големият потенциал на преподавателите и възможностите, които Университетът предлага за обучението на студентите, дори в условията на COVID-19, бяха високо оценени от италианската посланичка.
Н.Пр. Джузепина Дзара изрази благодарността си за доброто посрещане и желанието си да съдейства за задълбочаване на взаимоотношенията с МУ – Пловдив. В почетната книга на Университета тя подчерта значимостта на медиците за излизане от настоящата пандемия.

България и Италия имат установени дипломатически отношения повече от 140 години. За първи път италианската дипломатическа мисия в България се оглавява от жена Н.Пр. Джузепина Дзара, която е с ранг на пълномощен министър. Това е вторият й мандат у нас, като в края на 90-те години тя е била Първи търговски секретар в посолството на Италия в страната ни. Новата посланичка познава добре България и владее български език, английски, френски и испански.