Новият център по продължаващо обучение в денталната медицина към МУ-Пловдив стартира своята дейност


В края на 2020 г. Медицинският университет в Пловдив регистрира уникално по рода си дружество за продължаващо обучение в денталната медицина с обещаващото име „ПОДЕМ“. След броени дни предстои да се реализира първото събитие, организирано от новото дружество, по повод на което разговаряме с управителя на „ПОДЕМ“ доц. д-р Силвия Димитрова:

Какви са целите на дружеството и какво ще предложи то на българските дентални лекари?

През последните десетина години Факултетът по дентална медицина (ФДМ) на МУ – Пловдив концентрира впечатляващ технологичен и интелектуален ресурс. Бяха създадени високоспециализирани центрове (Лазерен център, CAD/CAM център, Имплантологичен център), в които работят професионалисти на високо ниво. Тяхната експертиза и умения са високо ценени, а интересът към различните форми на продължаващо обучение от страна на колегите е голям. Основната цел на дружеството е да предложи конкурентен продукт, който да отговори на нуждата от „учение през целия живот“, каквато е тенденцията в Европа и САЩ. В тези задачи ние ще си партнираме със съсловната ни организация – Български зъболекарски съюз, както и с останалите дентални факултети, научни дружества и бизнеса.

Първото събитие организирано от „ПОДЕМ“ е специализиран практически курс по лазерна дентална медицина. Това случайност ли е или търсен маркетингов ефект?

– Това, че първият курс, организиран от дружеството, ще се реализира от екипа на Центъра по лазерна дентална медицина не е случайност, а закономерност. ФДМ на МУ – Пловдив закупи първия си високоенергиен лазер още през 2009 г., след което в Университа „Адаса“, Израел, бяха сертифицирани наши преподаватели. През 2013 г. бяха закупени шест нови лазерни апарата, с което Факултетът зае позиция на единствения университетски център в източна Европа, притежаващ всички използвани в денталната практика дължини на вълната. Това доведе до обособяване на лазерен център за научна и учебна работа към ФДМ – Пловдив, в който работят специалисти от различни катедри. Организираните от екипа на Центъра събития винаги са се ползвали с голям интерес, като през годините там са обучавани не само български зъболекари, но и колеги от Китай, Гърция, Румъния, Украйна, Грузия, Русия и др

Какви са останалите предизвикателства пред „ПОДЕМ“?

– Всяка нова технология в денталната медицина е предизвикателство. Винаги, когато на пазара се появи иновативен продукт, в началото има противоречиви мнения за него. От една страна е производителят, който рекламира технологията, а от друга страна са скептиците, които го отричат. А истината е някъде по средата. Най-естественото нещо, когато си преподавател в университет (и съвместяваш функциите на лекар и изследовател), е да проучваш задълбочено и критично новостите в професията и после да предадеш тези знания на студентите, специализантите, колегите. Амбицията ни е в „ПОДЕМ“ да поддържаме разнообразна тематична програма, която да представя именно новостите във всички сфери на денталната медицина. Освен практически курсове ще предлагаме и дистанционни форми на обучение – уебинари, онлайн лекции, конгреси, които в контекстта на пандемията от COVID-19 стават все по-популярни и търсени от колегите.

Пожелаваме успех на Центъра по продължаващо обучение в денталната медицина „ПОДЕМ“.

Лазерният център към ФДМ Пловдив разполага със седем лазерни апарата с различна дължина на вълната, които покриват целия спектър от диагностични и терапевтични възможности