dr-silvia-dimitrova

Новият център по продължаващо обучение в денталната медицина към МУ-Пловдив стартира своята дейност