fdm -podmem-2021

Новият център по продължаващо обучение в денталната медицина към МУ-Пловдив стартира своята дейност