Ново място за научен сътрудник в изследователска лаборатория за медицински биотехнологии към медицинското училище в Дънди

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви за ново място за научен сътрудник в изследователска лаборатория за медицински биотехнологии (клетъчна медицина) към медицинското училище в Дънди. Сътрудникът ще се занимава с организация на клинични изследвания предимно в Източна Европа (в т.ч. и в Пловдив) и владеенето на български и руски език е предимство. Мястото позволява кандидатът да се регистрира като аспирант (PhD student) към университета в Дънди и след 3 години да защити докторска дисертация.

Линк към обявата:

https://ig5.i-grasp.com/fe/tpl_uod01.asp?newms=jj&id=103850&fbclid=IwAR2zHYk9XYJlNkejxi3toU75sky5GA0iDJ6l1I1Vgh8DbkzLzvX1wnFgW_c

Позицията е подходяща за фармацевти, биолози и медици.

Допълнителна информация – в Отдел Международно сътрудничество и проектна дейност.

Ректор на Медицински университет – Пловдив
Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм