Ново признание за проф. Дроздстой Стоянов

Преподавателят от Медицински Факултет, и.д. ръководител на Катедра по психиатрия и медицинска психология и научен секретар на Научния институт при МУ – Пловдив проф. д-р Дроздстой Стоянов дм, дмн, беше избран за Изпълнителен редактор и постоянен член на редакционния борд на престижното списание Current Topics in Medicinal Chemistry.

Това признание идва след два успешно завършени тематични броя в областта на приложната невронаука на проф. Стоянов като гост редактор в същото списание през 2018/2019 г.

Current Topics in Medicinal Chemistry има импакт фактор 3.44 и от години заема стабилна позиция във Втори квартил на Clarivate Analytics.

Това е поредната висока оценка за международния принос на проф. Дроздстой Стоянов, който е асоцииран редактор на Frontiers in Psychiatry (импакт фактор 3.16), European Journal of Person Centered Health Care, научен сътрудник в Колежа Сейнт Кейтрин, Университет на Оксфорд, гост лектор в Университетите на Копенхаген, Виена и Берген, почетен член на Американската психиатрична асоциация и член на изпълнителен комитет, Кралски колеж на психиатрите в Лондон.