НПСС набира кандидатури за конкурса „Студент на годината“

Националното представителство на студентските съвети започва прием на документи за XVII издание на конкурса „Студент на годината“. Събитието на НПСС се организира от 2006 година. Целта на националния приз е да бъдат отличени студенти от различни области на висшето образование за постигнати от тях значими резултати в науката, културата, спорта и други дейности, свързани с образователния процес на национално и международно ниво.

Участниците подават своите кандидатури в следните категории:
1) Педагогически науки
2) Хуманитарни и социални науки
3) Стопански науки
4) Правни науки
5) Природни науки, математика и информатика
6) Технически науки
7) Аграрни науки и ветеринарна медицина
8 ) Здравеопазване
9) Спорт
10) Изкуства
11) Сигурност и отбрана
12) Чуждестранен студент в България
13) Български студент, обучаващ се в чужбина
14) Студент – доброволец
15) Докторант на годината

Всички условията за участие могат да се видят на:
www.student.npss.bg

Кандидатите трябва да имат успешно завършен първи курс, да нямат невзети изпити и да не са прекъсвали обучението си.

Документите може да изпращате чрез Студентски съвет или директно на адрес: София, пл. „Народно събрание“ № 10, кабинет 411 – за Национален приз „Студент на годината“, или на mail: [email protected]. За информация: Мариян Ников – 0889024849.

Крайният срок за подаване на документи е 16 февруари, след което комисията ще разгледа всички постъпили кандидатури. В началото на март 2024 година в София ще се проведе тържествената церемония, на която ще бъдат отличени най-заслужилите студенти. Събитието се провежда съвместно с Министерство на образованието и науката.

Декларация

Форма за регистрация