НПСС предлага да се направи анализ на условията за обучение и спорт във висшите училища

Студентският съвет на Медицински университет – Пловдив бе домакин на Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети.

На заседанието бяха дискутирани материалната база в университетите, нуждата от анализ за условията за обучение във висшите училища у нас, осигуряване на финансиране за подобряване на условията не само в студентските общежития, но и в аудиториите.

Приветствие към делегатите отправи зам.-ректорът по университетско-болнична координация проф. д-р Росен Димов,дм

Към публикацията в сайта на БТА