Обява за информационна среща и селекция по програма „Еразъм+“ за академичната 2018/2019 година

Медицински университет – Пловдив
Отдел Международно сьтрудничество

ОБЯВА
ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА И СЕЛЕКЦИЯ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2018/2019 ГОДИНА

На вниманието на всички факултети: МФ, ФДМ, ФФ, ФОЗ, ДЕСО и Медицински колеж; Катедри и клиники при Медицински университет – Пловдив

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА
Информационната среща относно Програма „Еразъм+“ през учебната 2018/2019 година ще се състои на 20.03.2018 год. в 6 – та аудитория на Аудиторен комплекс, МУ –Пловдив, както следва:
1. За преподавателски и непреподавателски персонал – от 16.00 часа;
2. За български студенти и докторанти – от 17.00 часа;
3. За чуждeстранни студенти – от 17.45 часа.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЕЛЕКЦИЯ
Документи за участие в селекция се подават от 21.03.2018 год. до 10.04.2018 год. включително.
За студенти и докторанти
Документи за участие в селекция се подават eлектронно на интернет страницата на МУ – Пловдив на адрес https://erasmus.mu-plovdiv.bg/application.
За персонал
Документи за участие в селекция се подават в Деловодството на МУ – Пловдив, Ректорат. Формулярите за кандидатстване, както и останалата информация са налични на интернет страницата на МУ – Пловдив https://mu-plovdiv.bg/mezhdunarodno-satrudnichestvo/erasmus/mobilnosti-personal/

ГРАФИК за СЕЛЕКЦИЯ
Селекцията за преподавателски и непреподавателски сьстав ще се проведе на 12.04.2018 год. в Заседателна зала, Ректорат, както следва:
– Медицински факултет – от 14.30 ч. до 15.30 ч.
– ФДМ и ФОЗ – от 15.30 ч. до 16.00 ч.
– ФФ, ДЕСО и Ректорат – от 16.00 ч. до 16.30 ч.
– Медицински колеж – от 16.30 ч. до 17.00 ч.
Селекцията за студенти и докторанти ще се проведе на 13.04.2018 год. в Заседателна зала, Ректорат, както следва:
– Медицински факултет – от 14.30 ч. до 15.30 ч.
– ФДМ и ФОЗ – от 15.30 ч. до 16.00 ч.
– Фармацевтичен факултет – от 16.00 ч. до 16.30 ч.
– Медицински колеж – от 16.30 ч. до 17.00 ч.

Институционален Координатор Еразъм:

Доц.д-р Боян Владимиров, дм
Зам. Ректор Международно сътрудничество и проектна дейност:
Проф.д-р Мариана Мурджева, дм, мзм