Letter-Rector-Students

Обръщение на чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев към студентите на МУ - Пловдив