Обръщение на ректора на МУ – Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева

Скъпи студенти, преподаватели и служители,
За пръв път от създаването си до днес Медицински университет – Пловдив е в безпрецедентна ситуация, заплашваща живота, здравето, обучението и цялостното функциониране на висшето училище. Справянето с епидемията от коронавирус (COVID-19) зависи от нашата подготовка, отговорност, хуманност и професионализъм. На изпитание са подложени нашите умения да работим в екип, да сме съпричастни и човечни, но също така и да сме организирани и адекватни към динамичната ситуация.

Скъпи студенти, апелирам към Вас за спокойствие и дисциплина и Ви уверявам, че ние – Вашите преподаватели, ще направим всичко възможно учебният процес да продължи с необходимото качество и темп. Всички се изправяме пред предизвикателството на дистанционното обучение, което извънредната ситуация налага. Обсъждаме мерки както за оптималното протичане на учебния процес, така и за провеждането на изпитите – семестриални и кандидатстудентски. Мислим за стажант-лекарите, специализантите и докторантите и за проблемите пред тях. Вие всички сте наша грижа и отговорност!
Уважаеми колеги – преподаватели, убедена съм, че отново всички ще покажем, че заедно можем повече и ще преодолеем този кризисен за МУ – Пловдив и страната момент. Разчитам на Вашия професионализъм, всеотдайност и преподавателски опит, за да използваме новите технологии и да научим нашите студенти на най-доброто, което ние знаем и можем.

Отправям покана към всички студенти и преподаватели да използват предоставените институционални акаунти за Microsoft Office 365, през които ще бъде осъществен дистанционният учебен процес. Предприели сме действия за административно разпространение на акаунтите до всички, които още не са ги ползвали. В най-кратък срок ще получите подробна информация и указания за работа с платформата с възможности за обучение във виртуална класна стая. Учебната програма ще бъде изпълнена така, както е заложена, ако всички ние покажем необходимото ниво на отговорност и дисциплина.

Медицински университет – Пловдив ще използва всички свои ресурси, за да осигури безпроблемно административно обслужване, което ще бъде по електронен път.
Осъзнавам изключителността на извънредната ситуация, но твърдо вярвам, че всички ние имаме потенциала да се справим с нея по най-добрия начин, който положението в момента изисква.
Вярвам в професионализма на нашите преподаватели, в самодисциплината на нашите студенти и в нашата мисия – посветени на хуманността! Да опазим живота и здравето на своите студенти, преподаватели и служители и да възпитаваме в човечност, милосърдие и морални ценности!

Проф. М. Мурджева