Обръщение на Ректора на МУ – Пловдив по повод „Дни на медицинската наука“ и конкурса „Наука и младост“ на МУ – Пловдив

Уважаеми студенти, докторанти и преподаватели,

Щастлив съм да приветствам участниците и гостите в поредните “Дни на медицинската наука” и в конкурса “Наука и младост”, организирани от Медицински Университет – Пловдив.

Приветствам Вашия ентусиазъм и желание да представите своите научни постижения, да чуете водещи пленарни лектори и да обогатите своите знания в областта на динамичната медицинска наука.

С удоволствие се обръщам и към авторите на научни проекти, финансирани от университета, които ще споделят своите постижения и резултати в традиционната Проектна сесия.

Уважаеми колеги, благодаря Ви, че успявате да поддържате търсещия дух и желанието за наука живо и неугасващо.

Чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн

РЕКТОР