Образователни семинари в Залцбург, организирани от Американо-австрийска фондация „AAF”


Американо-австрийската фондация предлага стипендии за обучение на квалифицирани лица за следдипломно обучение в медицината, медиите и изкуствата. Понастоящем програмите за стипендии, стартирани за USA и Австрия, включват участници от повече от 100 страни по света. AAF провежда собствени програми и осъществява съвместни програми с американски, австрийски и международни организации. Медицинските образователни програми се провеждат от Отворен медицински институт.

Д-р Йордан Калчев взе участие в образователните семинари в Залцбург, организирани от Американо-австрийската фондация „AAF“ и сподели следното:

“За мен беше истинско удоволствие да участвам в семинар на тема „Вектор-преносими инфекции“ в Залцбург, организиран от Американо-австрийската фондация и Институт Пастьор. Това се дължеше не само на лекциите с високо качество, дадени от именити и опитни учени, но също така и на забележителната атмосфера на замъка Аренберг и самият град Залцбург. Това беше уникално изживяване, което ми помогна да разширя познанията си в областта и да създам контакти с множество колеги от цял свят за съвместна работа в бъдеще. Участието в тази образователна програма е несравнима възможност, поради което насърчавам всеки да кандидатства за съответния курс.”