Seminari Zaltsburg

Образователни семинари в Залцбург, организирани от Американо-австрийска фондация „AAF”