Образователни семинари в Залцбург

Уважаеми представители на Академичния състав,
Във връзка с възможности за повишаване на квалификацията чрез участие в образователни семинари в Залцбург, спонсорирани от Aмерикано-австрийската фондация, Ви предоставяме информация за предстоящите семинари до края на 2018 г.
За допълнителна информация можете да се свържете с Координатора на програмата за България – д-р Кръстина Стефанова-Кели (http://www.aaf-online.org/index.php/local-coordinators.html).

Подробна информация в прикачения файл:
Свали „Семинари със срок за кандидатстване до 31.05.2018“

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по МСПД