21-ва Годишна програма за образователни стипендии и предоставяне на безвъзмездни средства за научни изследвания на Фондация Онасис

21-ва Годишна програма за образователни стипендии и предоставяне на безвъзмездни средства за научни изследвания на Фондация Онасис

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми докторанти,

С удоволствие Ви съобщаваме за 21-ва Годишна програма за образователни стипендии и предоставяне на безвъзмездни средства за научни изследвания на Фондация Онасис (http://www.onassis.gr/en), която стартира на 1 октомври 2015 г.

Програмата е насочена към университетски професори, доценти и асистенти (носители на докторска научна степен /Ph.D.), изследователи със следдокторска степен (носители на Ph.D.) и докторанти от цял свят.

Краен срок за подаване на кандидатурите: 31 януари 2015 г.

Информация за всички области на научните изследвания, които са част от Програмата, както и инструкциите за подаване на Вашата кандидатура можете да видите на следния линк:

http://www.uni-med.net/images/onassiseng.pdf

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм Зам. Ректор по МСПД