Общо събрание на Департамент по езиково и специализирано обучение на МУ – Пловдив