Obyava OS na DESO-07-07-2020

Общо събрание на Департамент по езиково и специализирано обучение на МУ – Пловдив