Общо събрание на ДЕСО към МУ-Пловдив

Информирам Ви, че на 26.11.2021 г. от 14:00 ч. ще се проведе Общо събрание на ДЕСО към МУ-Пловдив в електронна среда, чрез платформата MS Teams 365, със следния Дневен ред:

1. Приемане на Дневен ред;

2. Отчет на Директора на ДЕСО;

3. Обсъждане и приемане отчета на Директора;

4. Разни.

Регистрацията за участие в събранието ще започне в 13:30 ч.

ст. преп. Детелина Милева, дх
Председател на ОС на ДЕСО при МУ-Пловдив