Съобщение-общо събрание на ФОЗ-2022_1

Общо събрание на факултета по Обществено здраве