Общо събрание на Медицинския факултет на МУ – Пловдив

Общо събрание на Медицинския факултет на МУ – Пловдив
на 28-ми февруари (сряда) от 14.00 часа в зала «България», Конгресен център на Международен панаир Пловдив.

От присъствие са освободени само командировани, дневни дежурни или делегати в отпуск по болест.
Регистрацията за форума е от 13.00 часа във фоайето пред зала «България».