Plakat-os-na-MF

Общо събрание на Медицинския факултет на МУ - Пловдив