Общо събрание на Младежкото Научно Дружество „АСКЛЕПИЙ”


Медицински Университет Пловдив
МНД „Асклепий“
обявяват
Общо събрание
на Младежкото Научно Дружество „АСКЛЕПИЙ”

Общото събрание ще протече при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад за периода 2015-2017 г
2. Избори за Председател и Управителен съвет на МНД „АСКЛЕПИЙ”
3. Разни

Общото събрание ще се проведе на 23.11.2017г. (четвъртък) от 16.00 ч. в Аудитория 4 на Аудиторния комплекс на МУ – Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 15А. Предложения за промени в устава, председател и членове на управителния съвет се приемат до 14.11.2017г. на asclepius@meduniversity-plovdiv.bg