ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДЕСО

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми представители на ДЕСО,

Информираме ВИ за насрочено провеждане на

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДЕСО

на 10 юни 2013 г. (понеделник) от 14.00 часа в уч. зала 10.

Регистрацията ще започне в 13.30 ч.

ДНЕВЕН РЕД

1. Откриване на Общото събрание и избор на комисии.2. Отчетен доклад на Директора на ДЕСО. Обсъждане и приемане на доклада.3. Избор на ръководни органи:

     3.1. Избор на Директор на ДЕСО.     3.2. Избор на Съвет на ДЕСО.

4. Закриване на Общото събрание.

 27.05.2013 г.

Председател на ОС на ДЕСОст.пр. Елена Кискинова